Klip fra min deltagelse på TV-2 Midt Vest


Mikael Hulegaard Jensen • Bytoften 73, 5.sal dør 3 • 7400 Herning • mikael@handikapdemokraterne.dk