Valgprogram for
Handicapdemokraterne i Vestjyllandsstorkreds

Hovedpunkterne

De Ældre & handicappede trænger til et talerør i byrådet. Jeg siger ikke, at jeg er den bedst egnede, men jeg har modet til at stille op.

Gå aldrig tilbage til en fuser

Sådan lyder et gammelt ordsprog. Man kan også spørge. Stoler du på de samme politikere igen?
  • Fjernvarmeskandalen har betydet at din varmeregning er steget 20 %
  • Torveskandalen betyder, at Torvet skæmmes af en B&O bygning.
  • Parkeringsskandalen. Byrådet ønskede at smadre handlen i midt byen med betalt parkering. Dette blev standset i 11. time.
  • 10.000 grundejere er pålagt at lave et nyt og unødvendigt kloaksystem. Det koster den enkelte familie omkring 40.000 kr.
  • Biblioteksskandalen betød, at kommunen brugte 100 mio. på at indrette et nyt bibliotek. Spild af penge og helt unødvendigt!
Hvis du mener, at eksemplerne ovenfor er ”sund fornuft”, så stem på Venstre. Hvis du ønsker, at de nuværende besparelser skal fortsætte, så gå ned og stem på Venstre. Hvis du derimod ønsker forandringer, så stem på Handicap Demokraterne. I ved kommunalvalget i 2017 afgør du, om der skal ske forandringer. Stem på Liste H - Handicap Demokraterne.

Sammen er vi stærke

Er du tilfreds med kommunens hjælp til de ældre og handicappede?

Handicap Demokraterne (HD) er stiftet i protest mod de senere års massive nedskæringer på det sociale område. HD er en borgerliste, der ikke kan sættes i bås med de landspolitiske partier. Vi er en lokalliste, der ønsker at skabe bedre forhold for de ældre og handicappede.

Og det trænger vi så sandelig til. Det nuværende byråd har stor fokus på erhvervslivet og folkeskolen. Det har vi ikke noget i mod, så længe man behandler de svage medborgere anstændigt.

Det mener vi desværre ikke, det nuværende byråd evner. I 2011 sparede man hele 10 % på de ældres hjælp og ligeledes 10 % på de handicappede. Vi mener grænsen for længst er overskredet og at den nuværende hjælp er decideret uværdig.

Lige nu lover politikerne guld og grønne skove, men snart er valget overstået og det bliver igen hverdag. Budgetterne på Ældre & Handicapområdet er overskredne og politikerne vil ikke oplyse, hvordan situationen skal løses. Det får vi først at vide efter valget....

HD vil en anden vej. Der skal IKKE spares mere. I stedet skal vi have tilført penge til det sociale område. På den næste side kan du se, hvad vi vil og hvordan vi finder pengene.

Hvis du ønsker bedre forhold for de Ældre & Handicappede, så giv os din stemme ved kommunalvalget i 2017 – Sammen er vi stærke!

Det vil vi have gennemført

  • Flere varme hænder til plejen af de ældre og de handicappede.
  • Flere ledsagertimer, så handicappede kan leve et ”normalt” liv med fritidsaktiviteter og byture.
  • Straksaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere. Fakta er, at 55 % ikke aktiveres.
  • Bedre vedligehold af vejnettet. Fra 2010 til 2012 er der skåret 19 % på vejvedligehold.

Det koster vores forslag

Ansættelse af 100 social- & sundhedsassistenter. Pris 35 mio.
10.000 ekstra ledsagertimer. Pris 2 mio.
Vejbudgettet skal tilbage til 2010 niveau. Pris 19 mio.
Samlet pris for HD’s mærkesager er således pris 56 mio.

Sådan finder vi pengene

5 % besparelser på Rådhusadministration. Gevinst 26 mio.
166 langtidssygemeldte sendes efter 1 års fravær i revalidering. Gevinst 23 mio.
63 personer befinder sig på ledighedsydelse, fordi Jobcentret ikke anviser dem et fleksjob, selvom de er berettiget. Dette vil HD hurtigst muligt have bragt i orden.Gevinst 9 mio.
Samlet har Handicap Demokraterne fundet besparelser forGevinst 58 mio.
Mikael Hulegaard Jensen • Bytoften 73, 5.sal dør 3 • 7400 Herning • mikael@handikapdemokraterne.dk